Konkreta användnings- områden och resultat

PLUS är ett användbart hjälpmedel för att upprätta en genomtänkt kravanalys på befattningen. Här kartläggs också samstämmigheten i gruppen, förväntningar och krav.

Rekrytering

I rekryteringsfasen analyseras och bedöms varje kandidat med hänsyn till hans/hennes möjlighet att uppfylla kraven och passa in i gruppen.

PLUS kartlägger individens uppträdande i olika situationer och beskriver den potential varje kandidat har.

Introduktion

Varje ny eller omplacerad medarbetare förbereds och stöttas för sin nya roll. Förväntningar på den nya arbetsplatsen bedöms och ställs mot de attityder man kan komma att möta.

Planeringssamtal

PLUS ger här ett strukturerat underlag för att genomföra planeringssamtalet. Detta utgör samtidigt ett strategiskt underlag för att genomföra förändringsinsatser, utbildning och uppföljning.

På motsvarande sätt används underlaget även i den enskildes karriärplanering.

Utveckling och utbildning

Med PLUS kan man enkelt kartlägga varje individs behov av utbildning sedd i ett lågsiktigt utvecklingsperspektiv. Genom att i först hand utgå från individens beteende och starka respektive svaga sidor kan utbildningen därför konkretiseras i termer av utbildningsmål, inte som befintliga kurser.
PLUS anger också på vilket sätt utveckling kan ske för varje individ.

Gruppens beteende

Med PLUS kan man ur flera perspektiv kartlägga klimatet inom en grupp. Hur fungerar samspelet mellan individerna? Vad ägnar sig gruppen åt? Hur hanterar gruppen stressituationer, konflikter och förändringar? Vilka problem finns och vad är orsakerna till dessa? Hur utvecklas gruppens effektivitet?

Omplacering och avveckling

Med PLUS har man verktyget som gör att man kan uttrycka varje individs kompetens inom olika områden. Detta ger en säkrare bedömning vid omplacering inom företaget. Vid avveckling av en person kan han eller hon stöttas och orienteras mot rätta arbetsuppgifter i en kommande anställning.

Effektivitet

Varje företag som använder PLUS kommer att märka en effektivitetshöjning. Verktyget pekar ut områden där man bör sätta in insatser för att få varje individ att nå satta mål, eller för att få en grupp att fungera bättre.

PLUS ger företaget högre effektivitet, bättre trivsel och en ökad utvecklingspotential.

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.