Kompetensanalys

Instrumentet är avsett att ge en översiktlig bild av en persons kompetens. Syftet är att det skall kunna användas i alla sammanhang, där man antingen vill få en uppfatt­ning om en persons kompetens och/eller öka persons insikt om sig själva.

Kompetensbegreppet

Var och en av oss har sina starka och svaga sidor, oavsett hur kompetenta vi totalt sett är. Kompetens har att göra både med vilka förmågor man använder och hur man prioriterar mellan olika aspekter av ett arbete eller en uppgift.

Användningsområden

Vid rekrytering och utvecklingssamtal är instrumentet ett lämpligt hjälpmedel och kan då med fördel användas tillsammans med kravprofilen.

Vad visar resultatet?

Kompetensanalysen visar vilken typ av skicklighet eller förmåga en person behöver ha för att lyckas i sin roll.

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.