STILANALYS MANAGEMENT

Instrumentet är avsett att ge både bred och djup bild av den tillfrågades agerande. Syftet är att det skall kunna användas i alla sammanhang, där man antingen vill få en uppfattning om en ledares beteende i arbetet och/eller öka personers insikt om sig själva.

Användningsområden

Rekrytering, ledningsutveckling och utvecklingssamtal är exempel på relevanta områden.

Vad visar resultatet?

Stilanalysen beskriver dels mönstret av åtta olika handlingssätt eller stilar, dels domi­nansen och den relativa styrkan i fyra viktiga kompetensområden, vart och ett om­fattande fem delaspekter.

I vilka situationer är ledaren proaktiv och hur ser det reaktiva mönstret ut?

Dominans och skicklighet i ett antal kompetenser:

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.