Klimatanalys

Instrumentet kan användas på olika nivåer i organisationen och fokuserar på gruppens arbetssätt.

Klimatbegreppet

Varje företag eller annan organisation, varje arbetsplats, avdelning eller arbetsgrupp har sin speciella miljö, sin atmosfär eller sitt arbetsklimat. Med arbetsklimatet avses här hur man värderar den förmåga man har att klara av olika sidor av arbetet och det beteendemönster som präglar arbetet.

Användningsområden

Klimatanalyser har stort värde i olika sammanhang, t ex för att kontinuerligt följa upp verksamheten, bedöma situationen före och efter genomförda förändringar, utveckla arbetsgrupper och som ett led i ett systematiskt rekryteringsarbete.

Vad visar resultatet?

Klimatanalysen beskriver dels hur vanliga åtta olika handlingssätt eller stilar är, dels den förmåga man har att hantera fyra viktiga aktivitetsområden, vart och ett omfattande fem delaspekter.

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.