Säljanalys

Instrumentet är avsett att ge en översiktlig bild av en säljares agerande.

Användningsområden

Syftet är att det skall kunna användas i alla sammanhang, där man antingen vill få en uppfattning om en säljares beteende i arbetet och/eller öka personers insikt om sig själva. Rekrytering, utveckling och utvecklingssamtal är exempel på relevanta områden.

Vad visar resultatet?

Säljanalysen beskriver mönstret av åtta olika handlingssätt eller stilar uppdelat på dels säljarens agerande ut mot marknaden dels agerandet in mot den egna organisationen.
 • I vilka situationer säljaren är mest framgångsrik
 • Vilka kunder som passar säljarens styrkor
 • Vilken typ av försäljning säljaren kan lyckas bäst med
 • Varför vissa säljare är  mer framgångsrika
 • Hur säljaren kan utvecklas till bättre resultat

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.