En referensram för ledningsutveckling

Ledning är svårt - det vet alla som praktiskt arbetat i ledande ställning. Ledning är också komplicerat, när man försöker förstå vad det i grunden handlar om och hur man kan utveckla det. Det är väl också ett skäl till att det finns så många idéer, teorier och modeller kring ledarskapet.

Även om så är fallet, tror vi att det är viktigt att man noga tänker igenom vilken grund man står på när man arbetar med ledarskap, vilka antag­anden man utgår ifrån och vad som skall uppnås. Den referensram, som vi har i vårt arbete med att tillföra och utveckla ledarskap, är enkel men fast förankrad i beteende­vetenskaplig forskning. Den utgår ifrån att vi alltid agerar i en viss bestämd situation och från en viss social position. Det är i samspelet mellan situationen och individens egenskaper, erfarenheter och värderingar som handlingsväg och beteende formas.

Alla PLUS instrument bygger på en väl utvecklad modell avsedd för modernt skandinaviskt arbetsliv. Grundtanken i den modellen är att situationer och be­teende kan beskrivas och avgränsas med hjälp av några centrala dimensioner och aktivitetsområden. Dessa bestämmer det hand­lingsutrymme både verksamheter och individer har. Hur man orienterar sig och vad man prioriterar inom denna ram, är avgörande för effektiviteten i agerandet.

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.