Stilanalys generell

Instrumentet är avsett att ge en översiktlig bild av den tillfrågades agerande oavsett befattning.

Användningsområden

Syftet är att det skall kunna användas i alla sammanhang, där man antingen vill få en upp­fattning om en persons beteende i arbetet och/eller öka personers insikt om sig själva. Rekrytering, grupputveckling och utveck­lings­samtal är exempel på relevanta områden.

Vad visar resultatet?

Stilanalysen beskriver mönstret av åtta olika handlingssätt eller stilar,

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.