Motivanalys

Instrumentet är avsett att ge en bild av en persons preferenser eller motiv.

Motivbegreppet

Var och en av oss har sina värderingar och åsikter som påverkar vilka krav vi har på arbetet, vad vi föredrar att arbeta med och hur vi beter oss i arbetet. Det är dessa värderingar som ligger bakom våra preferenser - vad som motiverar oss.

Användningsområden

Syftet är att det skall kunna användas i alla sammanhang, där man vill få en uppfattning om vad som driver eller motiverar en person. Det kan t ex gälla att öka personens egen insikt om hur han eller hon ser på sin situation och sitt agerande eller att vid rekrytering eller karriär­planering bedöma vilka arbetsuppgifter som kommer att engagera en person och i vilket arbetsklimat personen passar bäst in.

Vad visar resultatet?

Motivanalysen visar vad en person skulle vilja arbeta med och vilka beteenden personen helst vill få utrymme att använda. Den visar också vad personen minst vill arbeta med och vilka beteenden som personen tar avstånd ifrån.

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.