Utbildning

Varje abonnent på PLUS-modellen genomgår under första året en utbild­ning om tre dagar kompletterat med ett användarseminarium för att bli certifierad. Utbildningen finns för att säkerställa abonnentens kompetenser i användningen av modell och instrument. Utbildningen omfattar genomgång av teori och modell, presentationsträning, tolkningsträning och feed-back-träning. Vidare går vi igenom etik, reliabilitet och validitet samt praktiska tillämpningar

Konsultation

Konsulter med lång erfarenhet som dagligen själva använder PLUS står all­tid till förfogande för frågor som rör analysinstrumenten och dess använd­ning samt tolkning av genomförda analyser.

Användarseminarier

Användarseminarier om en ½-1dag kommer att arrangeras årligen. Det första infaller mellan fyra och sex månader efter sista kursdagen. Syftet är dels att dela med sig av erfaren­heter och dels ge underlag för den utveckling av metod och instrument som bedrivs inom PLUS. 

Abonnemangsavtalet

Anmäl dig

Som helabonnent på PLUS Analysprogram har man obegränsad tillgång till programmets samtliga instrument och förfogar fritt över resultatet.

I ett fullständigt abonnemang ingår
 1. Fri tillgång till Analyspro­grammets samtliga instrument.
 2. Manualer och dokumentation. 
 3. Utbildning tre dagar. 
 4. Tillgång till PLUS på weben. 
 5. Konsultation. 
 6. Användarseminarium en gång per år. 
 7. Den utveckling som bedrivs kommer automatiskt abonnenterna tillgodo. Då ett nytt instrument tillförs erbjuds dokumentation och utbildning.

Möjlighet finns också att köpa analyser styckevis.

Kontakta oss för aktuella utbildningsdatum och kostnader.

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.