Reliabilitet

När det gäller reliabiliteten kommer ett instrument som stilanalysen i en speciell dager. Den avser ju att fånga upp hur en viss person agerar i just den situation som han be­finner sig i nu. Om situationen förändras kan också agerandet förändras i mer eller mindre stor ut­sträckning. Det betyder att det egentligen inte är meningsfullt att göra traditionella "test-retest-mätningar", om man inte är övertygad om att situationen är densamma vid båda tillfällena.

De reliabilitetsberäkningar som redovisas bygger istället på vissa karaktäristika i själva instrumentet. För varje perspektiv, stilvariant och orientering har den s k Horst-reliabilitetskoefficienten beräknats. Denna bygger på vissa egenskaper i fördelningen på varje delskala, nämligen medelvärde, spridning och antalet påståenden i skalan.

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.