Konstruktion av analysinstrumentet

Bakgrund

Analysinstrumentet bygger på en grundmodell, som har använts för att beskriva både individuellt agerande och företagskulturer. För vår del har Reddin (1983, 1984, 1988, 1989), Quinn (1981, 1984, 1988, & McGrath, 1985, & Cameron,1988), Mitroff (1983), Kilmann (1976, 1983) Adizes (1989) hört till de mest viktiga, men det finns många andra som bygger på samma tanke­gångar, exempelvis Hersey & Blanchard i sin situationsanpassade ledarskapsmodell.

Reddin har kanske varit särskilt betydelsefull, eftersom den svenska översättningen av hans eget test tidigare använts inom Ehdin & Partners. Modellen har dock utvecklats för att bättre passa dagens skandinaviska näringsliv.

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.