PLUS - Ett av få svenska analysverktyg

Du behöver inte vara legitimerad psykolog för att använda PLUS. Det finns gott om tester där en psykologexamen är en klar fördel eller till och med en förutsättning. PLUS är gjort för att ta tillvara din erfarenhet och kompetens som expert på verksamheten och dess krav och behov. När det kommer till kritan handlar det inte om att anställa den trevligaste personligheten utan den person som med sitt beteende bäst bidrar till företagets eller organisationens resultat utifrån de rådande förutsättningarna.

PLUS är inte det enklaste analysverktyget på marknaden. Att kartlägga en persons beteendemönster är ju inte heller enkelt. De enkla tillförlitliga patentlösningarna finns inte. En komplicerad bedömning kräver ett kvalificerat verktyg. Samspelet mellan verktyg och användare är därför av största betydelse. Man kan inte överlåta åt ett test att avgöra en persons lämplighet. Testet kan endast vara en indikator, en objektiv konstatering. Värderingen och besluten måste alltid tas och göras av personer med omdöme och erfarenhet baserat på så mycket relevant information som möjligt.

PLUS fokuserar på en individs arbetsrelaterade beteende och hur detta påverkas av de olika situationer man möter. Olika situationer ställer olika krav, möjliggör eller försvårar olika handlingar. Vår upplevelse av situationer varierar och vår förmåga att hantera dessa likaså beroende på dels personliga egenskaper men också på grund av erfarenhet och förvärvad skicklighet. PLUS visar individens samlade skicklighet och underlättar därför bedömning av framgång i en arbetsuppgift. Med PLUS kan också konkreta utvecklingsplaner upprättas där metoden visar hur en person kan coachas till större framgång.

Metoden

PLUS har nu funnits i mer än tjugo år. Vi räknar med att ca. 40.000 analyser är genomförda. Analysen med modell utvecklades under åren 1989-1990 med hjälp av en forskare från Stockholms Universitet baserat på modern managementforskning. PLUS fyllde en lucka bland analysinstrument i och med att PLUS mäter beteendet i relation till situation och sålunda mer koncentrerar sig på den föränderliga delen av en person snarare än den mer stabila personligheten. PLUS svarar på frågan om vad en person gör och hur i förhållande till de situationer personen ställs inför.

Inriktningen har gjort PLUS till ett mycket användbart redskap för användare för vilka det är viktigt att kartlägga samspelet mellan beteende och situation och där dessa två parametrar också kan påverkas.

Analyser

 • Management

  För att kartlägga hur personen utövar sin roll som ledare, starka och svaga sidor samt hur skicklig ledaren är i ett antal vanligt efterfrågade kompetenser. 

 • Generell

  För att kartlägga en persons handlingsmönster i olika situationer samt starka och svaga sidor. 

 • Sälj

  En av de få analyserna av säljbeteende på marknaden, presenterar dels säljarens sätt med kunden, dels internt. 

 • Motiv

  Kartlägger hur en person vill arbeta. 

 • Klimat

  Kartlägger vad som är typiskt för gruppens arbetssätt. 

 • Krav/kompetens

  För att fastställa vad som krävs för beteende i en befattning.

Användning

 • Bedömning vid rekrytering
 • Utveckling
 • Management Audits/assessments
 • Planerings- och utvecklingssamtal
 • Upprättande av kravprofiler
 • Teambildning och analys av grupper
 • Coaching

Språk

PLUS finns översatt till:
 • engelska
 • tyska
 • finska
 • franska
 • italienska
 • kroatiska
 • lettiska
 • norska
 • spanska
 • portugisiska
 • slovakiska
 • slovenska
 • tjeckiska
 • polska
 • ryska
 • ungerska

Programvara

Web-baserad vilket medger åtkomst via internet och möjliggör en integrering till kundens egna hemsida.

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.